security

KVKK Hukuku

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyenlere uyulması gereken yükümlülükleri düzenlemektedir. Gerçek ve tüzel kişilere getirilen yükümlülüklerin belirlenmesi, dökümanların hazırlanması ve addedilmesi gereken sözleşmelerin düzenlemesi alanlarında hızlı

Bu Alandaki Emsal Kararlar

Bu alanda bir danışmanlık ihtiyacınız olduğunda hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.