assistant

Şirketler Hukuku

Ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tür değiştirmesi, tasfiyesi ile ilgili her türlü hukuki desteği sağlamaktayız. Şirketlerin faaliyet gösterdikleri alanlarla ilgili ayrıntılı çalışmalar yapmakta ve farklı sektörleri yakından tanımaktayız.

Ticari faaliyetler sebebi ile ortaya çıkan ya da çıkabilecek uyuşmazlıkları çözüm odaklı olarak irdeleyerek neticelendirmekteyiz.

Bu Alandaki Emsal Kararlar

Bu alanda bir danışmanlık ihtiyacınız olduğunda hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.