local_library

İdare Hukuku

İdarenin faaliyetlerine ilişkin tam yargı davaları, iptal davaları, idari para cezaları, imar hukukuna ilişkin davalar ve her türlü vergi uyuşmazlıklarına ilişkin davalarda hukuki desteği sağlamaktayız.

İdare hukuku devlet ile bireyler arasındaki hukuki düzenlemeleri içeren idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanına hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. İdare hukuku idarenin faaliyet ve örgütlenmesini kurallara tabi kılarak bireylerin temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alır. Anayasamızda da belirttiği üzere idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. 

Bu alanda bir danışmanlık ihtiyacınız olduğunda hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.