hourglass_bottom

İcra & İflas Hukuku

İcra hukuku aracılığı ile alacağını tahsil edemeyen müvekkillerin icra takip işlemlerini güncel bilişim programlarını kullanarak hızlı bir şekilde sonuca ulaşılması icra departmanımızın temel çalışma prensibidir. Hukuk büromuz gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukuna ilişkin her türlü işlemlerini gerçekleştirdiği gibi hukuki yolların kullanımı konularında da danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Her türlü icra takibi, hazırlanması ve takibi haciz işlemleri, karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi, iflas hukuku işlemleri, iflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi, menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi, taahhüdü ihlal ve tüm icra ceza suçları ile ilgili davaların takibi, yedieminliği suiistimal davalarının açılması, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, itirazın kaldırılması davalarının hazırlanıp takibi yapılmaktadır.

Bu alanda bir danışmanlık ihtiyacınız olduğunda hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.