home

Miras Hukuku

Vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali, mirasın reddi, vasiyetnamenin alınması ve iptali, miras sözleşmeleri, mirastan feragat ve miras hukukundan kaynaklanan konularda her türlü desteği sağlamaktayız.

Doğum gibi ölüm de hayatın bir gerçeğidir. Ölen kişiden geriye kalan mal varlığının, terekenin mirasçılara intikali ve paylaşımı çoğu zaman büyük ihtilafların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. İntikaller ve özellikle miras taksim sözleşmelerinin daha sonra da başkaca sorunlara mahal vermemesi açısından hukuki destek alınarak yapılmasında büyük fayda vardır.  

Bu alanda bir danışmanlık ihtiyacınız olduğunda hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.