assignment_late

Ceza Hukuku

Anayasa ve mevzuatlar çerçevesinde hak arama, tutuklama, gözaltına alınma, ifade verme ve ceza mahkemelerinde açılan tüm davalarda temsil gibi ceza hukukundan kaynaklanan her türlü konu hukuki desteği sağlamaktayız.

Toplum yaşamında meydana gelen olaylar hukuk kurallarına dolasıyla ceza hukuku kurallarına aykırılık oluşturabilir. Toplum düzenini bozan ve işlenmesi kanunla yasaklanan hukuka aykırı, hukuki kurumlar tarafından ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış fiiller suç teşkil eder. Bu bağlamda ceza kanununun amacı kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.

Örgüt suçlarına ilişkin ceza davaları, mali suçlara ilişkin ceza davaları, trafik suçlarına ilişkin ceza davaları, kıymetli evrak suçları, bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları, tıp ceza hukuku kaynaklı ihtilaflar, iş kazalarından doğan ceza davaları, icra ve iflas kanunundan doğan ceza davaları, fikri ve sınai haklardan doğan ceza davaları, TCK, CMK ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü, savcılık şikayetleri, müdafi olarak karakol, savcılık ve mahkeme işlemlerine katılma hizmetleri verilmektedir.

Bu alanda bir danışmanlık ihtiyacınız olduğunda hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.