shopping_bag

İş & Sosyal Güvenlik Hukuku

İş sözleşmelerinin düzenlenmesi ve bu sözleşmelerden kaynaklı kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer işçi alacaklarına ilişkin davalar, işe iade davası, iş sözleşmelerinin feshi, iş kazası ve meslek hastalıkları ve emeklilik davalarına ilişkin hukuki desteği sağlamaktayız.

İş hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesel hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, iş hukuku ihtilaflarında, dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili, iş sağlığı ve güvenliği konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri, iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili, işverenlerin ve işçilerin Türk hukukunda üstlerine düşen görev ve sorumluluklara ilişkin hukuki danışmanlığın sağlanması, işçi ve işyeri nakilleri, işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki değerlendirme ve danışmanlık verilmesi, birleşme ve devralmalar, yeniden yapılandırmalar ve özelleştirmelerin iş hukukuna ve iş akitlerine olan etkileri konusunda hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız.

Bu alanda bir danışmanlık ihtiyacınız olduğunda hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.