work

Ticaret Hukuku

Ticari sözleşmeler, kredi sözleşmeleri, şirketler hukuku, sigorta hukuku, uluslararası ticaret hukuku, kıymetli evrak hukukundan kaynaklı davalar ve bunlar dışında kalan diğer ticaret hukuku ile alakalı her türlü hukuki danışmanlık ve takibi sağlamaktayız.

Ticaret hukuku, hukukun ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. 

Bu alanda bir danışmanlık ihtiyacınız olduğunda hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.