domain

Gayrimenkul Hukuku

Eser sözleşmeleri ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklı davalar, tapu iptal tescil, meni müdahale ve ecrimisil davaları ile taşınmaz hukukundan doğan tüm davalara (kooperatifler ve irtifak hakları) ilişkin her türlü hukuki desteği sağlamaktayız.

Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi, önalım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması, gayrimenkullerin kiralanması, üzerlerinde intifa veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması, rehin ve ipotek tesisi, tapu incelemeleri yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması, tapu ve imar hukukuna ilişkin hukuki destek ve avukatlık hizmetleri sunulması, tapu iptal, tapu düzeltme, tecavüzün men-i davalarının açılması ve takibi yapılmaktadır.

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla kentsel dönüşüm ve gayrimenkul hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.

Bu Alandaki Emsal Kararlar

Bu alanda bir danışmanlık ihtiyacınız olduğunda hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.